Vyhliadka Dubeň

Vyhliadka Dubeň

Na vrchu Dubeň (613 m n. m.) nad mestom Žilina je stojí novopostavená vyhliadková veža.


Drevená moderná, no napriek tomu citlivým spôsobom zasadená do okolitej prírody. Vyhliadková veža na Dubni stojaca v nadmorskej výške 572 m.n.m.. Rozhľadňa slúži najmä ako turistická atrakcia a ponúka tak návštevníkom príjemné trávenie voľného času s rodinami a priateľmi. Okrem toho samozrejme poskytuje nezameniteľný výhľad na naše mesto a okolitú prírodu. Môžete si ho vychutnať z výšky 27,4 metra a to priamo z najvyššieho 10. podlažia tohto architektonického skvostu.

Veža sa snaží stať súčasťou prírody, rozmazať hranice medzi prírodným a umelým prostredím. V rozhľadni sa vzťah medzi prírodou a architektúrou smerom nahor postupne rozvíja. Konštrukcia sa vizuálne rozpúšťa do okolia, čím veža pripomína puto medzi nebom a zemou. Z architektonické hľadiska je stavba riešená v jednoduchej geometrickej forme kvádra s obdĺžnikovým pôdorysom. Samotný objekt je umiestnený vedľa turistického chodníka s orientáciou vyhliadkovej plošiny na panorámu mesta Žilina.

Pri vstupe do veže je vytvorený krytý priestor s drevenou lavičkou pre posedenie a oddych návštevníkov. Na stenách sú umiestnené informačné tabule o prírodných danostiach a historických zaujímavostiach okolia.

Vyhliadková veža je navrhovaná ako voľne prístupná, s minimálnymi nárokmi na prevádzku a údržbu. Základové konštrukcie sú riešené ako sústava navzájom kolmých základových pásov, ktoré tvoria základový rošt zo železobetónu. Hlavné rozmery základového železobetónového roštu sú 5 x 13,85 m. Do základového roštu sú votknuté oceľové nosné stĺpy.

Nosná konštrukcia rozhľadne je tvorená oceľovým skeletom z uzavretých jäckl profilov. Zvislá nosná konštrukcia vo vertikálnom smere je členená na 2 časti. Spodná časť z konštrukčného hľadiska je nevrhnutá z oceľových nosných stĺpov prierezu 250x250 mm. Horná časť je navrhnutá ako trojdimenzionálna oceľová sústava z oceľových tyčí prierezu 80 x 80 mm. Veža je do výšky 8. NP obložená dreveným obkladom, ktorý sa zo základného rozmeru 200 mm do výšky postupne otvára. Opláštenie je opreté o stĺpy a medzi stĺpiky. Medzi stĺpiky sú opreté kĺbovo o nosnú konštrukciu.

Jednoramenné schodiská prekonávajú výšku 2800 mm a 2520mm. Konštrukcia schodov je oceľová. Nástupnice sú vytvorené protišmykovými pororoštami s okami 34x38 mm, výšky 50 mm a sú uchytávané na nosnú oceľovú konštrukciu schodiska.

Podlahy v objekte sú navrhnuté z protišmykových oceľových roštov s dôrazom na požiadavky rozhľadne. V dnešnej ekologickej dobe je zvlášť dôležité spomenúť, že stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie lokality ani mesta. Projekt rešpektuje zákon o vplyvoch na životné prostredie.

Do stavebných prác bolo investovaných približne 236-tisíc eur. Projekt bol financovaný najmä z rozpočtu OOCR Malá Fatra a časť rozpočtu tvorili dotácie Ministerstva dopravy a výstavby. Vyhliadková veža na Dubni sa stala novou žilinskou atrakciou a možno práve vďaka nej sem prilákame nových návštevníkov nielen zo Slovenska ale aj zahraničia. Rozhľadňa je neklamným znakom toho, že máme v našej krajine naozaj šikovných a talentovaných ľudí.

Dve možnosti trasy

Prvá trasa vedie zo Zádubnia. Do Zádubnia sa dostanete spojom č. 27 zo zástavky Hurbanova (za bývalým Priorom). Vystúpite na 8. zastávke v poradí s názvom Prípojná. Kúsok od zastávky MHD Prípojná sa nachádza panelová cesta, na konci ktorej je zásobáreň vody pre mestskú časť. Nasleduje chôdza po lúke na vrch Dubňa a prechod cez les. Celá trasa má z uvedeného miesta dĺžku približne 1,4 kilometra.

Ďalšia možnosť prístupu je po turistickom chodníku z mestskej časti Budatín. Do Budatína sa dostanete zo zastávky Železničná stanica priamo pri železničnej stanici (neprechádzate na opačnú stranu). Odtiaľ premávajú autobusy č. 22 a č. 30. Taktiež sa tam môžete dostať zo zastávky Hurbanova (za Priorom) autobusom č. 21, 27. Výstup na na 2. Zastávke v poradí s názvom Námestie hrdinov. Hneď po vystúpení z MHD uvidíte na kovovom stĺpiku označenia trás a pokračujete po červenej značke až k rozhľadni.

Ako sa tam dostaneš?

Žilina patrí k najväčším železničným uzlom na Slovensku

→ Ak využijete vlaky InterCity, z Trenčína sa môžete dostať do Žiliny za menej než hodinu

→ Vlak InterCity z Bratislavy za necelé dve hodiny

→ Vlak InterCity z Košíc za takmer tri

→ Prímestské vlaky premávajú z Nového Mesta nad Váhom, Čadce, Liptovského Mikuláša a Rajca

→ Lístky na MHD si môžete zakúpiť aj na žilinskej stanici