Mariánske námestie

Mariánske námestie

V minulosti nazývané Rínok, Kruhové námestie, Námestie Františka Jozefa, Námestie slobody a Námestie Dukla, predstavuje historické srdce Žiliny.


roku 1987 bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu (cca 100 x 100 m) a laubniam s arkádami, ktoré pokračujú v priľahlej Hodžovej a Radničnej ulici, vytvára neopakovateľnú atmosféru jedinečnú svojho druhu na Slovensku.

Prvá písomná zmienka o námestí je v Žilinskej knihe, kde sa v roku 1464 objavuje pomenovanie rínok. Predpokladá sa, že domy na námestí boli spočiatku drevené, niektoré možno murované. Gotické pivnice pod budovami boli kamenné. Po veľkom požiari v roku 1521 sa začala obnova námestia v renesančnom štýle. Pôvodne bolo na námestí 40 domov, dnes ich tu stojí 32. Od roku 1357 sa tu vďaka privilégiu kráľa Ľudovíta I. Veľkého organizovali pravidelne jarmoky. Časté požiare (napr. v r. 1848 a 1886) však menili charakter námestia, podobne ako zemetrasenie v roku 1858.

Legendy spojené s námestím

Uprostred námestia (hoci nie v jeho symetrickom strede) sa nachádza baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na podstavci s reliéfom sv. Floriána.

Sochu postavili v roku 1738 na počesť zavŕšenia rekatolizácie v meste. Historik a archivár Peter Štanský zistil, že autorom diela bol kamenár Václav Petráš z Řetechova pri Uhorskom Brode a rezbár Jozef Weismann. Výrazný podiel na vzniku tejto sochy mal Žilinčan Jozef Matulaj, ktorý na stavbu poskytol finančný dar. Sochu niekoľkokrát opravovali, v roku 1953 ju chceli dokonca odstrániť a premiestniť na iné miesto, avšak po páde kamenára z lešenia a jeho následnej smrti, už to nikto nezopakoval.

Na námestí sa nachádzajú dve studne, jedna s hĺbkou 12,7 m pri Panskom dome, druhá s hĺbkou 10,4 m na opačnej strane námestia. Pri jednej zo studní sa nachádzal aj pranier (stĺp hanby). S námestím sa spája veľa legiend, v ktorých sa spomína prepojenie objektov podzemnými chodbami. Objavila sa dokonca i zvesť, podľa ktorej pod námestím vedie tajná chodba až do Budatínskeho hradu.

V druhej polovici 90. rokov 20. storočia námestie prešlo poslednou veľkou stavebnou úpravou, pri ktorej odstránili bazén s fontánou z roku 1966. V súčasnosti je námestie živým centrom mesta Žiliny. Pravidelne sa tu konajú rôzne kultúrne podujatia (Carneval Slovakia Žilina, Stredoveký deň, Festival seniorov...). Reštaurácie, štýlové kaviarničky a v letnom období i terasy lákajú k príjemným posedeniam.

Na stiahnutie

História námestia a domov

Ako sa tam dostaneš?

Žilina patrí k najväčším železničným uzlom na Slovensku

→ Ak využijete vlaky InterCity, z Trenčína sa môžete dostať do Žiliny za menej než hodinu

→ Vlak InterCity z Bratislavy za necelé dve hodiny

→ Vlak InterCity z Košíc za takmer tri

→ Prímestské vlaky premávajú z Nového Mesta nad Váhom, Čadce, Liptovského Mikuláša a Rajca

→ Lístky na MHD si môžete zakúpiť aj na žilinskej stanici