Knižnica Juraja Fándlyho

Knižnica Juraja Fándlyho

História Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy.


Dostala k dispozícii dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli vážení občania mesta. Funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.

Dnes Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka viac ako 240 tisíc dokumentov na rôznych nosičoch i rôzneho obsahu. Registruje každý rok asi 17 tisíc čitateľov rôznych vekových skupín a okolo 230 tisíc návštevníkov. Virtuálne navštívi knižnicu a jej katalóg ročne až 12 tisíc návštevníkov.

V roku 2007 bol kolektív pracovníkov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ocenený Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja a rektor Trnavskej univerzity udelil knižnici Jubilejnú medailu Trnavskej univerzity za prínos k vzdelávaniu.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v kraji. Jej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Sídli v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku - v Trnave. Svojou históriou nadväzuje na prvú verejnú čitáreň národného buditeľa Martina Branislava Tamaškoviča z roku 1838 a verejnú mestskú knižnicu v Trnave, ktorú založil Bratislavský maďarský vzdelávací spolok v roku 1886.

Verejná knižnica v dnešnom poňatí vznikla až po prijatí zákona o verejných knižniciach v roku 1919. Po dlhotrvajúcich prípravách od roku 1921 bola otvorená 14. februára 1927. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott a sídlila v budove Trnavskej univerzity - Adalbertíne. Ako knihovník v nej pôsobil aj dramatik Ferko Urbánek.

30. apríla 1952 bola zriadená Okresná knižnica v Trnave a presťahovala sa do budovy bývalej Slovenskej poľnohospodárskej banky, sídli v nej dodnes. Budovu banky projektoval a postavil významný slovenský architekt Michal Milan Harminc.

Služby poskytuje širokej verejnosti, študentom troch univerzít v meste, orgánom miestnej samosprávy trnavského regiónu a všetkým záujemcom v centrálnej budove, v 4 pobočkách a špecializovanom hudobnom oddelení, ktoré sídli v renesančnom Dome hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského.

V roku 1997 sa stala krajskou knižnicou. Plní funkciu informačného, vzdelávacieho a poradenského centra pre 96 obecných a mestských knižníc okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany a 3 regionálnych knižníc Trnavského kraja.

Od roku 1952 prešla viacerými organizačnými zmenami. Celé obdobie existencie knižnice je v znamení rozširovania a skvalitňovania knižničných služieb.

V súčasnosti tvorí knižničný fond asi 240 000 kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Informácie o dokumentoch v fonde knižnice je možné získať v on-line katalógu.

Svojim návštevníkom poskytuje výpožičné služby, sprostredkúva požičiavanie dokumentov z iných knižníc, slabozrakým, nevidiacim a inak zdravotne postihnutým požičiava zvukové knihy, poskytuje informácií o trnavskom regióne, jeho histórii a živote a verejný internet.

Záujemcom tiež poskytuje špeciálne informácie z oblasti duševného a priemyselného vlastníctva a špeciálne informácie z fondov Parlamentnej knižnice NR SR.

Pre širokú verejnosť a záujmové skupiny pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia - stretnutia s tvorcami kníh - spisovateľmi, básnikmi prekladateľmi, ilustrátormi...; programy na podporu čítania detí, vyučovacie hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy v knižnici,...

Kontaktné informácie

Telefón: 033/5513896

Webstránka: Knižnica Trnava

E-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk

Adresa: Rázusova 1, 918 20 Trnava

Ako sa tam dostaneš?

→ Vlakmi z Bratislavy a okolia

→ Rýchlikom, alebo InterCity z Košíc cez Žilinu