Prešovská kalvária

Prešovská kalvária

Kalvária nad mestom Prešov predstavuje barokový komplex s nádherným výhľadom a cenným interiérom. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska (po banskoštiavnickej kalvárii).


Vznik prešovskej Kalvárie je úzko spätý s rekatolizáciou a pôsobením jezuitov. Iniciatíva na založenie Kalvárie vzišla z radov Spolku umierajúceho Krista, kt. založili jezuitskí kňazi začiatkom 18. storočia. Stavba prvých objektov sa začala r. 1720 a pokračovala do roku 1769. Niektoré kaplnky krížovej cesty vznikali ešte i v 19. storočí a to až do r. 1893.

Všetky kaplnky majú podobný tvar so štítovým priečelím, zdobeným ornamentmi a erbom donátora a polkruhovo zaklenutým vstupným portálom s bohato zdobenou mrežou. Z popísaného tvaru vybočuje druhá dominanta Kalvárie, kaplnka Svätých schodov. Bola postavená r. 1765 podľa vzoru kaplnky Sancta Scala pri Lateránskom kostole v Ríme. Stavbu financoval litovský knieža Radziwill, ktorý prišiel do Prešova spolu s dvorom a osobnou gardou (kozákmi) v jeseni 1764.

Kaplnku dal postaviť z vďačnosti mestu za poskytnutie azylu po nútenom úteku z Poľska. V priečelí nad vchodom je umiestnený jeho erb s darovacím nápisom, vnútrajšok vypĺňa 28 schodov s miestom pre relikvie svätých, oltár s kamennou plastikou Piety a nástenné maľby od O. Trtinu (2. polovica 18. st.).

Zároveň s kostolom a kaplnkami bol založený i cintorín, ktorý pôvodne slúžil na pochovávanie donátorov Kalvárie (Turčáni, Spléni, Sirmai, Dr. Paracelsus), neskôr aj pre ľudí z blízkych mestských štvrtí (Pod Kalváriou, Za Kalváriou), ako aj iných osôb. Na cintoríne je niekoľko zaujímavých, umelecky cenných šľachtických a meštianskych krýpt v empírovom a historizujúcom slohu.

Kontaktné informácie

Telefón: +421 (0) 51/3100126

Webstránka: GO Prešov

E-mail: mic.info@presov.sk

Adresa: Pod kalváriou, 08001 Prešov

Ako sa tam dostaneš?

→ Rýchlikom z Bratislavy s prestupom v Kysaku alebo v Košiciach

→ Vlakmi z okolitých miest pri Prešove

→ Aktuálne informácie o sezónnej dostupnosti jednotlivých tipov na cestovanie sa dozviete na stránkach atrakcií, alebo na webe príslušných miest a obcí.