Kostol sv. Egídia

Kostol sv. Egídia

Jednoloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou a severnou sakristiou


Kostol postavili niekedy okolo roku 1280 ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou. Niekedy v rokoch 1330 - 1350 bol interiér kostola vyzdobený nástennými maľbami, ktoré doplnili ďalšími pred rokom 1400.

Veľkou prestavbou prešiel začiatkom 60. rokov 14. storočia, kedy bola loď zaklenutá na jeden centrálny pilier, čím vzniklo terajšie dvojlodie. Zo severnej strany lode bola pristavaná kaplnka sv. Valentína, zbúraná v 17. storočí.

V období rokov 1575 až 1671 slúžil kostol tunajším evanjelikom. V roku 1592 bola pri ňom postavená renesančná zvonica.

V 18. storočí sa uskutočnila veľká baroková prestavba, kedy pribudla severná sakristia a predsieň pred južným vstupom do lode (podľa iných zdrojov už v 17. storočí). Gotické okná boli zamurované a nahradené novými. V interiéri pribudla západná tribúna. Na túto obnovu prispel aj cisár Jozef II. (1783).

V roku 1877 bol interiér kostola znova vymaľovaný, pričom premaľbe sa vyhlo len niekoľko stredovekých fresiek. V prvej polovici 20. storočia sa stav kostolíka zhoršoval, v roku 1942 už bol katastrofálny a v roku 1952 sa úplne prestal používať na liturgické účely.

V 70. rokoch 20. storočia sa začalo s komplexnou obnovou stavby. Prvou fázou bol rozsiahly výskum, na ktorý v rokoch 1983 - 89 nadviazala stavebná rekonštrukcia kostolu, pri ktorej boli opätovne odkryté viaceré stredoveké prvky (okná lode, rozeta). Následne sa začalo s reštaurovaním stredovekých nástenných malieb a južného portálu (1992 - 1998). Obnovená stavba bola posvätená spišským biskupom Františkom Tondrom 1. septembra 1998.

Kontaktné informácie

Telefón: 052/7780664

Webstránka: Farnosť Poprad

E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk

Adresa: Hviezdoslavova 348/33, 058 01 Poprad

Ako sa tam dostaneš?

→ Diaľkovými vlakmi (rýchlikmi aj IC vlakmi) v smere z Bratislavy a Košíc

→ EC vlakmi z Prahy

Tatranské električky a zubačky jazdia približne každú hodinu, v letnej sezóne sú však ešte zahustené. Na rozdiel od iných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko si v týchto vlakoch treba lístok označiť v označovači podobne, ako keby ste cestovali napríklad bratislavskou MHD.

→ 40 kilometrov tratí

→ 22 staníc a zastávok

→ Preprava električkami a zubačkami

→ Osobitné cestovné

→ Lístok sa označuje ako v mestskej hromadnej doprave

→ Na bezplatnú prepravu stačí preukaz