Kalvária Nitra

Kalvária Nitra

Kalvária je situovaná v južnej časti mesta na rovnomennom vrchu na brehu rieky Nitra.


Prvá Kalvária bola vybudovaná v poslednej tretine 18. storočia. Nachádzala sa mimo mestskej zástavby. Išlo ešte pravdepodobne o ikonografický program Krížovej cesty so siedmimi zastaveniami.

Zrejme až v r. 1885 došlo k jeho nahradeniu aktuálnejším programom so štrnástimi zastaveniami. Dnešné zastavenia boli vybudované v uvedenom r. 1885 počas obnovy kláštorného súboru, ktorá prebiehala z iniciatívy biskupa Roškovániho a pod vedením staviteľa Františka Storna. Zastavenia projektoval Karol Mayer.

Obnovenú Krížovú cestu na Kalvárii posvätil 8. novembra 1885 gvardián nitrianskeho kláštora františkánov Ananiáš Pelčársky. Súčasťou kalvárskeho súboru sa stala aj staršia Kaplnka sv. Kríža, ktorá bola upravená ako Kaplnka Božieho hrobu. V 19. storočí sa postupne začala šíriť smerom ku Kalvárii mestská zástavba a úplne ju obkolesila v 20. storočí.

Kalváriu tvorí dvanásť neorománskych kaplniek zastavení Krížovej cesty, usporiadaných popri chodníku, ktorý vedie od Kostola Nanebovzatia Panny Márie na vrchol kopca ku Kaplnke Božieho hrobu. Zastavenia sú orientované vstupmi k východu. Na vrchole kopca sa nachádza trojfigurálne súsošie Ukrižovania. Kaplnka Božieho hrobu ještrnástym zastavením, má pôdorys šesťuholníka a šesťbokú vežičku.

Kontaktné informácie

Telefón: +421 (0) 37/16 186

Webstránka: Nitra.eu

E-mail: info@nitra.sk

Adresa: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Ako sa tam dostaneš?

→ Pre všetkých záujemcov o železničnú dopravu z Nitry ponúka Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) komfortné cestovanie InterCity (IC) vlakmi. Od 1. augusta zavádza ku všetkým IC vlakom autobusový prípoj. IC BUS bude jazdiť medzi Trnavou a Nitrou denne tak, aby mali cestujúci možnosť v Trnave nastúpiť do ktoréhokoľvek IC vlaku smerom na Bratislavu aj na Žilinu a Košice. IC BUS zabezpečuje ZSSK v spolupráci so spoločnosťou Nitravel, s. r. o.

Viac info tu: IC vlakmi do Nitry