Jakabov palác

Jakabov palác

Jakabov palác, budova postavená v neogotickom slohu, stojí na rohu Mlynskej a Štefánikovej ulice, odkiaľ púta pohľady okoloidúcich.


Nachádza sa na nároží ulíc Mlynskej a Štefánikovej, presnejšie na Mlynskej ulici č. 30.

Svoje pomenovanie má po projektantovi a prvom majiteľovi Ing. Arpádovi Jakabovi.

Architekt Jakab ho postavil podľa vzoru stredovekých objektov s čiastočným použitím kamenných článkov vyradených pri reštaurovaní košického domu koncom 19. storočia.

Stredoveký charakter napodobňuje najmä štvorboká veža so štyrmi vežičkami nad hlavným vchodom, arkiere, ako aj zastrešenie.

Budova má viacero vstupov, pričom hlavným z nich je čelný vstup vedúci popod arkádu a klenbu podvežia z Mlynskej ulice.

Ďalšími sú bočný vstup z predzáhradky susediacej so Štefánikovou ulicou a tri vstupi z dvorných priestranstiev.

Na čele fasády veže sa nachádza po ľavej strane oblúka pamätná tabuľa na počesť maďarského kráľa Mateja Korvína.

Vestibul paláca sa nesie v orientálnom duchu.

Rodina Jakabovcov tu bývala len do roku 1908.

Budovu aj s pozemkom kúpil významný architekt židovskej národnosti Hugo Barkanyi.

Jeho rukopis nesie niekoľko dominánt mesta Košice (Mestské kúpalisko, Právnická fakulta na Kováčskej ulici č. 26, Obytný dom na ul. Biela č. 7).

Počas druhej svetovej vojny v rámci protižidovkých nálad sa musela rodina Barkanyiovcov presťahovať s ostatnými Židmi do tehelne.

Odtiaľ bola cesta už len do vagónov smrti, smerujúcich do táborov.

Stavba vo vojnových časoch spustla.

Následne bola budova v mesiacoch apríl-máj 1945 sídlom prezidenta Československej republiky Dr. Edvarda Beneša.

O tom svedčí pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na južnej fasáde Jakabovho paláca v roku 1970.

Po roku 1948 bolo v paláci zriadené výchovné a ideologické centrum KSS s knižnicou politickej literatúry.

Do roku 1968 stál Jakabov palác pri Mlynskom náhone.

Po roku 1989 si uplatnila v rámci reštitúcií oprávnene vlastnícky nárok na Jakabov palác Katarína Póšová, dcéra Huga Barkányiho.

V rokoch 1992 – 2000 v budove sídlila Britská rada.

Od roku 2001 budova nie je využívaná.

Kontaktné informácie

Adresa: Mlynská, 040 01 Staré Mesto

Ako sa tam dostaneš?

→ Do Košíc pricestujete vlakmi InterCity alebo rýchlikmi na trase Bratislava – Žilina – Košice, rýchliky premávajú aj južnou trasou cez Zvolen

→ Prahu a Košice spája vlak SuperCity Pendolino, nočné vlaky s miestami na spanie môžete využiť v smere z Prahy i Bratislavy

→ Z Humenného premávajú každé dve hodiny regionálne expresy

→ K dispozícii sú aj prímestské vlaky zo smeru Poprad-Tatry a Spišská Nová Ves, Lipany, Sabinov a Prešov, Moldava nad Bodvou alebo Čierna nad Tisou

→ Lístky na MHD si môžete zakúpiť aj na košickej stanici