Pamätník SNP

Pamätník SNP

Pamätník SNP v Banskej Bystrici je jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku, ktorých úlohou je pripomínať obdobie II. svetovej vojny a Slovenské národné povstanie, centrom ktorého bola Banská Bystrica.


Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 s akcentom na dokumentáciu protifašistického národno - oslobodzovacieho boja a SNP. Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom, v rámci ktorej vykonáva odborno-metodickú, koordinačnú a poradenskú funkciu.

Od roku 1969 sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP, ktorá bola vybudovaná v juhovýchodnej časti historického jadra a v súčasnosti je jednou z dominánt krajského mesta Banská Bystrica v Slovenskej republike. Tato architektonicky zaujímavá stavba /autor prof. Ing. arch. Dušan Kuzma/ symbolizuje dejiny slovenského národa stvárnené v hmote dvoch železobetónových skulptúr spojených mostom a vyjadrujúcich ideu SNP ako energický predel v živote slovenskej spoločnosti počas druhej svetovej vojny.

Priestor medzi skulptúrami vypĺňa pietna sieň so symbolickým hrobom neznámeho bojovníka s večným ohňom. Sú v nej umiestnené urny s prstou z najvýznamnejších bojísk Povstania, miest fašistických represálií a pamätné kvádre venované obetiam holocaustu na Slovensku a zahraničným účastníkom SNP. Pamätník SNP s okolitým areálom bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo založené v Banskej Bystrici 8. mája 1955. Svojim poslaním a činnosťou nadviazalo na Ústav Slovenského národného povstania, ktorý v Banskej Bystrici existoval už od decembra 1947. V súčasnosti Múzeum SNP dokumentuje a prezentuje dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.

Múzeum dosiaľ zhromaždilo, ochraňuje a vedecky spracováva vyše 66 956 kusov múzejných zbierok a 136 157 kusov archívnych zbierok a ďalších dokumentárnych materiálov. Súčasťou inštitúcie je archív osobitného významu so zameraním na dokumentáciu rokov 1938 - 1945 a na činnosť Múzea SNP, ako aj odborná knižnica s viac ako 20 000 knižničnými jednotkami a príslušnou sprievodnou dokumentáciou.

Pamätník SNP obklopuje rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2, ktoré sa v čase SNP používalo na prepravu osôb a materiálu na povstalecké letisko Tri Duby. Prehliadka interiéru lietadla umožňuje zoznámiť sa aj s jeho technickými parametrami a priestorovým vybavením.

Otváracie hodiny

Mesiac Deň Čas
Máj - September Utorok - Nedeľa 09:00 - 18:00
Október - Apríl Utorok - Nedeľa 09:00 - 16:00

Cenník

Základné vstupné: € 2,-

Deti, študenti: € 1,-

Dôchodcovia: € 0.70,-

Lietadlo Li-2: € 0.50,-

deti do 6 rokov, občania so ZPS, členovia SZPB, členovia Klubu priateľov Múzea SNP, pedagogický dozor zdarma

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Kontaktné informácie

Telefón: +421 48 412 32 58

Webstránka: Múzeum SNP

E-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk

Adresa: Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Ako sa tam dostaneš?

→ Rýchlikmi z dvoch smerov

→Bratislava, Levice, Zvolen

→Ostrava, Čadca, Žilina, Martin

→ Ak prichádzate od Martina, zažijete cestu po jednej z najkrajších tratí na Slovensku s 22 tunelmi

→ Zo smeru Zvolen a Brezno môžete využiť aj osobné vlaky

→ Dva regionálne expresy denne jazdia cez Brezno až z Margecian, pričom medzi Dedinkami a Telgártom sa preveziete po ďalšom úseku, ktorý treba zažiť – cez Palcmanskú Mašu a Telgártsku slučku