Matejov dom

Matejov dom

Matejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty.


Matejov dom bol situovaný do severnej časti hradného komplexu pred polkruhovou Baníckou baštou. Podľa letopočtu na hlavnej fasáde budovu dokončili v roku 1479. Situovanie budovy do priestoru Baníckej bašty podmienilo jej stavebný a výtvarný výraz. Je štíhla, päťpodlažná, zakončená vysokým štítom strechy, ktorý prečnieva nad úroveň opevnenia.

Bočná západná fasáda, tak ako hlavná južná, je hladká, gotické okná s kamenným ostením väčších rozmerov, delené krížom, sú len do druhého poschodia, na ďalších podlažiach z obranných dôvodov sú okná úzke, s jednoduchším profilom ostenia. Na treťom poschodí je neskorogotický sedlový portál, pôvodne vedúci na ochodzu opevnenia.

Budova je orientovaná na juh do priestoru hradného areálu, trojosovú fasádu tu člení raster gotických profilovaných kamenných okien, delených krížom. Osový akcent udáva vstupný kamenný polkruhový portál a kamenný konzolový balkón so sedlovým portálom nad ním na prvom poschodí. V parapete a supraporte okna druhého poschodia je reliéfny erb kráľa Mateja, mestský znak a letopoček 1479.

Severná fasáda nesie stopy romantickej úpravy z roku 1908 až 1909, keď bol celý objekt reštaurovaný pre mestské múzeum. V strede fasády sa uplatňuje valený schodiskový priestor s malými okienkami so skoseným profilom. Na všetkých podlažiach sú zachované neskorogotické sedlové profilované portály, hrebienkové krížové a lunetové klenby sú len na prízemí a prvom poschodí. Ostatné priestory majú rovné stropy z čias renovácie.

Otváracie hodiny

Deň Čas
Pondelok Zatvorené
Utorok - Piatok 09:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa 13:00 - 17:00

*Matejov dom je až do odvolania z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ

Kontaktné informácie

Telefón: 0911 991 421

Webstránka: Stredoslovenské múzeum

E-mail: md@ssmuzeum.sk

Adresa: Námestie Š. Moysesa 20, Banská Bystrica

Ako sa tam dostaneš?

→ Rýchlikmi z dvoch smerov

→Bratislava, Levice, Zvolen

→Ostrava, Čadca, Žilina, Martin

→ Ak prichádzate od Martina, zažijete cestu po jednej z najkrajších tratí na Slovensku s 22 tunelmi

→ Zo smeru Zvolen a Brezno môžete využiť aj osobné vlaky

→ Dva regionálne expresy denne jazdia cez Brezno až z Margecian, pričom medzi Dedinkami a Telgártom sa preveziete po ďalšom úseku, ktorý treba zažiť – cez Palcmanskú Mašu a Telgártsku slučku