Kostol nanebovzatia Panny Márie

Kostol nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky farský kostol Panny Márie je súčasťou Banskej Bystrice už sedem storočí. Postavili ho nemeckí waldbürgeri (banskí ťažiari) ako prvú stavbu Mestského hradu a dodnes je tento kostol jeho najväčšou pýchou, poukazujúcou na slávne časy Stredoveku v banských mestách stredného Slovenska.


Kostol vznikol na základoch románskej baziliky v polovici 13. storočia a tvoril základ pri vzniku Mestského hradu. Od svojho vzniku kostol prešiel viacerými prestavbami, spôsobenými často ničivými požiarmi.

Prvý, ktorý výrazne zasiahol do vzhľadu Farského kostola postihol mesto v roku 1500. Na jeho obnove do neskorogotickej podoby sa výrazne pričinili bohatí nemeckí ťažiari, k čomu sa viaže prívlastok – nemecký.

V roku 1761 sa mestom prehnal jeden z najničivejších požiarov v súdobej Európe, ktorý v meste úplne zničil vyše 300 domov a neobišiel ani Farský kostol. Na kostole úplne zhorela strecha a prepadol sa nádherný klenbový strop. Na popol sa premenil aj hlavný oltár, ktorý bol dielom Majstra Pavla z Levoče, pôvodne vyšší a väčší ako ten v Levoči. Zachoval sa však druhý oltár z dielne majstra Pavla v bočnej lodi s kaplnkou Sv. Barbory, ktorá akoby zázrakom požiaru unikla. Po tomto požiari bol kostol prestavaný do barokovej podoby, tak ako kostol môžeme vidieť aj dnes.

Vo Farskom kostole nájdeme niekoľko unikátnych historických reliktov. Okrem bohatej barokovej výzdoby interiéru je pozoruhodná jednoliata bronzová krstiteľnica z dielne Majstra Jodoka, z roku 1475, najstarší, v meste zachovaný epitaf, spomínaný neskorogotický drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, či originálna klenba, ktorá nepodľahla skaze pri ničivých požiaroch. Všetky tieto predmety sú umiestnené v najznámejšej kaplnke kostola, zasvätenej Sv. Barbore, patrónke baníkov.

Zvláštnosťou kostola je jedna z najvýznamnejších neskorogotických pamiatok na Slovensku - pieskovcová plastika "Kristus na Olivovej hore" v presklenej nike na južnom priečelí kostola.

Pri návšteve "Medeného mesta" určite nevynechajte tento skvost sakrálnej architektúry a jednu z najhodnotnejších pamiatok Banskej Bystrice, ktorú si zamilujete pri pohľade zvonka a návšteva interiéru tento pocit niekoľko násobne podčiarkne.

Otváracie hodiny

Deň Čas
Pondelok - Piatok 11:30 - 12:00 16:00 - 16:30
Sobota 16:00 - 16:30 (mimo sobášov)
Nedeľa 10:30 - 11:00 16:00 - 16:30

Kontaktné informácie

Telefón: +421 (0)48/412 45 31, +421 (0)911 880 298

Webstránka: Informačné centrum Banská Bystrica

E-mail: bb.mesto@fara.sk

Adresa: Námestie Štefana Moysesa 1, 974 01 Banská Bystrica

Ako sa tam dostaneš?

→ Rýchlikmi z dvoch smerov

→Bratislava, Levice, Zvolen

→Ostrava, Čadca, Žilina, Martin

→ Ak prichádzate od Martina, zažijete cestu po jednej z najkrajších tratí na Slovensku s 22 tunelmi

→ Zo smeru Zvolen a Brezno môžete využiť aj osobné vlaky

→ Dva regionálne expresy denne jazdia cez Brezno až z Margecian, pričom medzi Dedinkami a Telgártom sa preveziete po ďalšom úseku, ktorý treba zažiť – cez Palcmanskú Mašu a Telgártsku slučku