Katedrála sv. Františka Xaverského

Katedrála sv. Františka Xaverského

Na hlavnom banskobystrickom námestí púta pozornosť návštevníkov dvojvežový kostol sv. Františka Xaverského.


Už vyše dvesto rokov je katedrálnym chrámom banskobystrického biskupa. Preto sa volá „katedrálny“, lebo je v ňom biskupský stolec, „katedra“. Z tohto miesta (ex cathedra) biskup vyučuje svoj ľud, vysvetľuje kresťanskú náuku a predsedá slávnostným liturgickým obradom. Je tiež hlavným kostolom banskobystrickej diecézy. Z príležitosti 225. výročia vzniku diecézy sa uskutočnila generálna úprava vnútorných priestorov. Nech harmonizujúca krása interiéru katedrálneho kostola naplní pokojom naše srdcia. A keďže je to miesto sväté, nech prítomnosť Toho, ktorý prebýva uprostred svojho ľudu, nám pomáha po každý raz znovu začínať s odhodlaním a láskou.

Katedrála je hlavný chrám v diecéze, preto sa na podnet otca biskupa Rudolfa Baláža začalo s opravou jej exteriéru a interiéru.

Exteriér

Katedrály bol zrenovovaný podľa návrhu Pamiatkového úradu v roku 1999.

Interiér

Bol riešený v duchu liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu a jeho renovácia prebehla v roku 2001. Nový oltár je obetným stolom – tvorí ho sklenený kríž zaklinený medzi štyrmi balvanmi, ktoré sú zároveň nohami stola. Sklenený oltár symbolizuje prameň vody, vytekajúcej z chrámu, čo je známy biblický obraz (Ez 47, 1-12). Prameň vody je znak Božej milosti, ktorá sa od oltára vylieva do sveta. Kde voda prichádza, tam všetko oživuje. Na tento obraz sa použili v celom kostole dva druhy mramoru: grécky a indický. Farebne sú odlíšené do hneda a do zeleno-modra, čo symbolizuje púšť a do nej prúdiacu vodu.

Na stiahnutie

Katedrála - komplet história

Informácie

Telefón: +421 (0) 48/41 55 085, +421 (0)907/84 65 55

Webstránka: Informačné centrum Banská Bystrica

E-mail: ic@banskabystrica.sk

Adresa: Námestie SNP 1 (budova historickej Radnice), 974 01 Banská Bystrica

Ako sa tam dostaneš?

→ Rýchlikmi z dvoch smerov

→Bratislava, Levice, Zvolen

→Ostrava, Čadca, Žilina, Martin

→ Ak prichádzate od Martina, zažijete cestu po jednej z najkrajších tratí na Slovensku s 22 tunelmi

→ Zo smeru Zvolen a Brezno môžete využiť aj osobné vlaky

→ Dva regionálne expresy denne jazdia cez Brezno až z Margecian, pričom medzi Dedinkami a Telgártom sa preveziete po ďalšom úseku, ktorý treba zažiť – cez Palcmanskú Mašu a Telgártsku slučku