Grassalkovichov palác

Tento rokokový letný palác bol postavený pre predsedu Uhorskej kráľovskej komory a poradcu cisárovnej Márie Terézie, grófa Antona Grassalkovicha v roku 1760.


Grasalkovičov palác je sídlom prezidenta Slovenskej republiky od roku 1996, najprv však prešiel rozsiahlou rekonštrukciou do pôvodnej podoby zo šesťdesiatych rokov 18. storočia.

Datovaný do neskorého baroka, palác prijíma hostí cez nádvorie s čestnou strážou. Vo vstupnej hale sa nachádza schodisko s unikátnou sochárskou výzdobou a prejsť možno aj do Záhradnej sály.

Hlavná sála na prvom podlaží má čiastočne pôvodnú pozlátenú štukovú výzdobu. V minulosti slúžila ako koncertná miestnosť a dnes je miestom oficiálnych prijatí a podpisov dôležitých zmlúv. Prijímacím salónom hlavy štátu je bývalá hudobná sieň, v ktorej sa zachovala časť dreveného obloženia a tiež obrazy predstavujúce alegórie hudby, spevu a tanca.

Na druhom podlaží sú odpočinkové priestory pre hlavu štátu a veľká časť kancelárskych priestorov.

K cenným priestorom paláca patrí kaplnka sv. Barbory s pôvodnými rokokovými a klasicistickými freskami, ktoré odhalila až dôkladná rekonštrukcia. Záhrada za Prezidentským palácom slúži verejnosti a je obľúbeným miestom vychádzok obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy.

Palác dal postaviť gróf Anton Grasalkovič (Grassalkovich), šľachtic chorvátskeho pôvodu a jeden z najvýznamnejších uhorských politikov. V tom čase slúžil ako letné sídlo a stál za mestom. Gróf Grasalkovič bol obľúbencom cisárovnej Márie Terézie. V paláci usporadúval početné letné slávnosti a bály, na ktorých sa zúčastňovali členovia cisárskeho dvora. V roku 1775 ho navštívila aj samotná Mária Terézia.

Medzi významnými hosťami bol aj hudobný skladateľ Joseph Haydn, ktorý tu uvádzal premiéry svojich diel. Poslednými obyvateľmi Grasalkovičovho paláca počas Rakúsko-Uhorska bol arciknieža Fridrich s manželkou Izabellou. Odvtedy sa tu vystriedalo viacero majiteľov. Počas prvej svetovej vojny bolo v paláci vojenské veliteľstvo a počas druhej svetovej vojny ho upravili na rezidenciu prezidenta Slovenského štátu. V období socialistického zriadenia užívala budovu mládežnícka pionierska organizácia.

Počas prítomnosti prezidenta v paláci prebieha na prednom nádvorí čestné stráženie. Spravidla je to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. Striedanie stráží čestnej stráže sa koná cez pracovné dni o 12.00 hod. Striedanie strážnych sa koná každých 60 minút, každú celú hodinu.

Grassalkovichova záhrada

Pred bránou na Suchom Mýte kúpil veľké pozemky obľúbenec cisárovnej, prezident bratislavskej stavebnej komory, slobodný pán Anton Grassalkovich.


Po roku 1760 si tu dal postaviť neznámemu architektovi – pravdepodobne A. Mayerhofferovi letný palác. K palácu priliehalo na južnej strane čestné nádvorie, uzavreté mrežou a zo severu veľká osovo riešená záhrada, ktorá je známa ako Grasalkovichova záhrada za dnešným prezidentským palácom. Jej súčasná štruktúra naznačuje približne pôvodné usporiadanie. V záhrade je osadených dovedna 12 hracích prvkov, medzi nimi sú napríklad hojdačky, kladiny, hrazdy, vláčiky, piškvorky, rôzne preliezky. Všetky sú z agátového dreva, v priestore preto nepôsobia rušivo.

Otváracie hodiny Grassalkovichovej záhrady

Mesiac Deň Čas
Január - Marec Pondelok - Nedeľa 10:00 - 19:00
Apríl - Máj Pondelok - Nedeľa 10:00 - 20:00
Jún - September Pondelok - Nedeľa 08:00 - 22:00
Október - December Pondelok - Nedeľa 10:00 - 19:00

Informácie

Telefón: +421254411444

Webstránka: SNM.SK

E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk

Adresa: Zámocká 2, 81101 Bratislava

Ako sa tam dostaneš?

→ Diaľkovými vlakmi (rýchlikmi aj IC vlakmi) v smere zo Žiliny a Košíc

→ Rýchlikmi zo Zvolena a Banskej Bystrice

→ EC vlakmi z Budapešti a Prahy

→ Regionálnymi expresmi z Prievidze

→ Osobnými vlakmi v smere z Trnavy, Nových Zámkov a Kútov

→ Z Viedne premávajú regionálne expresy na hlavnú stanicu a aj do Petržalky

→ Z maďarskej Rajky môžete využiť osobné vlaky do Petržalky

→ Lístky na Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji platia v osobných vlakoch a regionálnych expresoch ZSSK ako aj v prímestských autobusoch a v bratislavskej MHD.